บริการกาจัดไรฝุ่นและฆ่าเชื้อโรคโซฟา

ICLEANBED ผู้นาด้านการทาความสะอาดโซฟาบริการกาจัดไรฝุ่นดูดไรฝุ่น ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยที่สุด จาก USA & UKที่ใช้ในการทาความสะอาดกาจัดไรฝุ่น ฆ่าเชื้อโรคด้วย UVCเรามีทีมบริการในการกาจัดไรฝุ่นที่เป็นทีมบริการประจาของทางบริษัททั้งหมด มีประสบการณ์ในการดูแลความสะอาดโซฟาได้รับการรับรองจากสถาบันชั้นนา AHAM, CRI, AAFA รวมถึงผ่านการรับรองจากศูนย์วิจัยไรฝุ่น โรงพยาบาลศิริราช ที่เดียวในประเทศไทย

บริการซักโซฟากาจัดคราบเปื้อน

บริการซักโซฟากาจัดคราบเปื้อน กาจัดกลิ่นอับชื้นฆ่าเชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อราด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยที่สุดจากประเทศเยอรมันระบบ ( Deep Clean ) Extractionด้วยน้ายา 3Mสะอาดปลอดภัยไร้สารเคมีตกค้าง 100%