คุณมีข้อสงสัยที่จะถามเราหรือไม่?

เรามุ่งให้บริการในส่วนใจกลางกรุงเทพฯ เป็นหลัก รวมถึงพื้นที่รอบนอกเขตปริมณฑล แต่เราก็ยังให้บริการในส่วนอื่นๆ ของต่างจังหวัดด้วย อย่างไรก็ตามการให้บริการนั้นอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของการเดินทาง

ขอแนะนำให้ทำความสะอาดกำจัดไรฝุ่นตามรอบ ทุกๆ สี่ถึงหกเดือน

เรานำเข้าอุปกรณ์ที่ก้าวหน้าและมีนวัตกรรมที่ดีที่สุดจากสหรัฐอเมริกาและประเทศ อังกฤษ และกระบวนขั้นตอนการทำความสะอาดของเรา ปลอดสารเคมี 100%

ต้องใช้เวลาประมาณ 40 – 60 นาที ขึ้นอยู่กับเชื้อโรคและสิ่งสกปรกสะสม  ในการทำความสะอาดทุกด้านของที่นอนหนึ่งหลัง และเราจะทำสองครั้งหรือจนกว่าจะสะอาด  – ครั้งแรกคือ การทำความสะอาดอย่างทั่วถึงทั้งหมด ส่วนครั้งที่สองคือเพื่อแสดงผลลัพธ์ให้คุณเห็น ความแตกต่างระหว่างครั้งแรกกับครั้งที่สองด้วยตาของคุณเอง

งานวิจัยพบว่า ที่นอนอายุหกเดือนสามารถมีจำนวนไรฝุ่นและฝุ่นได้เท่ากับที่นอนอายุห้าปี

อุปกรณ์อันทรงพลังของเราสามารถดูดเอาฝุ่น ไรฝุ่น และเศษผิวหนังทั้งหมด