ศูนย์วิจัยไรฝุ่น

ขั้นตอนการทำความสะอาดของ iCleanbed ได้ผ่านการทดสอบจากศูนย์วิจัยไรฝุ่น  สามารถลดสารก่อภูมิแพ้หลังจากทำความสะอาดแล้วได้ถึง 100%  ซึ่งเราเป็นที่เดียวในประเทศไทย

AHAM CERTIFICATION PROGRAM

AHAM CERTIFICATION PROGRAM

Certified and verified by an independent lab to assure the equipment will perform according to the manufacturer’s product claims — the removal of three common household particles: tobacco smoke, dust and pollen within the suggested room size.

CRI

CRI

Combining indoor air quality protection with its Green Label vacuum program with enhanced cleaning standards. Under this program, manufacturers must meet higher performance standards to qualify.

AAFA

AAFA

Utilizing an algorithm of proprietary scientific techniques to assess vacuum cleaners for their ability to reduce allergens and irritants.