อุปกรณ์ฆ่าเชื้อ เครื่องพ่นละอองฝอย VECTOR FOG ULV C150+