รูปก่อนและหลังรับบริการ

รูปก่อนและหลังรับบริการ 2017-12-16T15:00:50+00:00

ภาพ Before (ก่อนทำ) น้ำสะอาดปราศจากสิ่งปฏิถูล และ After (หลังทำ) สิ่งปฏิกูลและเชื้อโรคเศษซากจากไรฝุ่น